Kontakt

Sídlo:

Projektová inžinierska firma PROMT QR kód
PROMT s.r.o.
Robotnícka 1A
036 01 Martin
+421 43 423 79 74
+421 43 423 79 75
www.promt-martin.sk
promt@promt-mt.sk

Mapa:


Zväčšiť mapu
 

Vedenie firmy:

  Ing. Juraj Szépe
+421 904 150 903

jszepe@promt-mt.sk

 
Pavel Szépe QR kód
  Ing. Pavel Szépe (1990-2019)
+421 903 802 826

szepe@promt-mt.sk

Michal Masár QR kód
  Ing. Michal Masár
+421 903 553 868

masar@promt-mt.sk

 
     
                     
   
   

 

Projektoví manažéri:

Peter Jurčík QR kód
  Ing. Peter Jurčík
+421 903 538 232

jurcik@promt-mt.sk

 
Vilma Galmišová QR kód
  Ing. Vilma Szépe
+421 911 134 218

vilmaszepe@promt-mt.sk

 
Martin Galler QR kód
  Martin Galler
+421 903 636 782

galler@promt-mt.sk

Jana Menichová QR kód
  Ing. Jana Menichová
+421 902 237 909

menichova@promt-mt.sk

 
Valéria Szépeová QR kód
  Ing. Alžbeta Maťková
+421 910 630 274

matkova@promt-mt.sk

 
   
         
   
 

 

Kontaktné osoby pre profesie:

architektúra - stavebná časť:   Ing. Jana Menichová
    Ing. Peter Jurčík
    Ing. Vilma Szépe
    Ing. Alžbeta Maťková
    Ing. Juraj Knížat
    Ing. arch. Viera Tišliarová
    Martin Gallér
    Bc. Peter Galmiš
statika:   Ing. Juraj Szépe
    Ing. Ivana Janušová
vykurovanie:   Ing. Lucia Hlavenková
elektro:   Ing. Viera Blizniaková
voda:   Ľubica Vaňová
plyn:   Róbert Bukovinský
požiarna ochrana:   Mgr. Peter Sekan
telekomunikačné antény:   Ing. Valéria Szépeová
rozpočty:   Ing. Igor Jedlička
inžinierska činnosť:   Ing. Vilma Szépe
    Ing. Jana Menichová
    PhDr. Žaneta Porubčánová

Sekretariát:

personálne oddelenie:   Renáta Paučinová
administratívne oddelenie:   Zuzana Bellová
     

Kategórie