Hyundai Mobis Slovakia – RDCE – centrum logistiky a povrchových úprav - Žilina

Projektom navrhovaný objekt je situovaný v areáli závodu Mobis Slovakia s.r.o. v Gbeľanoch pri Žili- ne. Slúži pre povrchovú úpravu kovových dielov, skladovanie a ex- pedíciu hotových výrobkov.
Objekt tvorí veľkorozponová hala rozdelená na tri časti - centrum logistiky, administratívna časť a centrum povrchových úprav

Projektovaná plocha:
- centrum logistiky - 28 498,5 m2
- administratívna časť - 594,2 m2
- centr. povrch. úprav - 8512,0 m2

Kategórie