Služba SIIX Electronics Nitra

Projektom bol navrhnutý nový závod na výrobu elektrotechnických výrobkov v Nitre na uliciach Pražskej a Kmeťovej.
Závod sa rozkladá na ploche 20 695 m2. Zastavaná plocha nového závodu - samotnej výrobnej haly je 4 804 m2. Z plochy výrobnej haly je cca 30% rezervovaných pre skla- dové hospodárstvo, cca 10% pre technické a hygienické priestory a cca 60% pre samotnú výrobu.

Projektovaná plocha:
- výrobná hala - 4 804 m2

Plocha areálu: 20 695 m2

Kategórie