Volkswagen Martin - hala odpadového hospodárstva

Projektovou dokumentáciou bola riešená hala odpadového hospo- dárstva závodu Volkswagen v Mar- tine.
Novovybudovaný objekt odpado- vého hospodárstva obsahuje priestory pre sklad chemikálií, sklad odpadov znečistených ropnými látkami, sklad olejov, priestor pre spracovanie kovového šponového odpadu a pre spraco- vanie emulzií. V hygienickej časti haly je situovaná šatňa, umyváreň, WC a denná miestnosť.

Kategórie