Hyundai Mobis Slovakia – CKD – logistické centrum – Žilina

Projektovaná plocha:
skladová hala: 12 866 m2
sklad odpadov : 911 m2

Logistické centrum sa nachádza v juhovýchodnej časti priemyselné-
ho areálu MOBIS Slovakia v obci Gbeľany. Slúži na skladovanie materiálov, súčiastok a hotových výrobkov, ktoré sú potrebné pre montáž výrobkov a modulov do automobilov a sú vyrábané v areáli závodu MOBIS Slovakia. Súčasťou objektu je aj otvorený sklad paliet a sklad odpadov.
Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala s jedným dvojpodlažným vstavkom a dvomi jednopodlažnými vstavkami.

Kategórie