• Úvod
  • >>
  • Občianske stavby
  • >>
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - revitalizácia a adaptácia objektov

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - revitalizácia a adaptácia objektov

Predmetom projektu je kompletná revitalizácia pôvodnej fasády s použitím moderných materiálov a technológií z dôvodu odstránenia systémových porúch a zníženia spotreby energie na vykurovanie. Riešenie umožňuje adaptovať objekty na moderné pracoviská slúžiace pre výskum a výučbu, spĺňajúce požiadavky pre umiestnenie špičkových techno-
lógií. Riešenie rešpektuje pôvodné členenie fasády pričom naplno spĺňa potreby súčasnej doby.

Kategórie