Tatra banka pobočka Rača-Kubačova

Projektová dokumentácia riešila umiestnenie pobočky Tatra banky v časti prízemia obchodného domu na Kubačovej ulici v Rači.
Jednalo sa o nenáročné stavebné úpravy, ktorými bol pôvodný priestor troch samostatných prevádzok zjednotený a dispozične upravený na bankovú halu, kancelárske priestory a zázemie zamestnancov banky. V takto vzniknutých priestoroch boli umiestnené pracoviská pre poskytnutie kompletných banko- vých služieb pre obyvateľov.

Kategórie