ZWL Slovakia - výroba ozubených kolies Sučany

Návrh stavby bol riešený v zmysle architektonického tvarovania už zrealizovaných objektov a v línii existujúcich stavieb v priemyselnej zóne Sučany.
Hala je železobetónová, montova- ná zo stĺpov a predpätých plno- stenných väzníkov. Vo východnej časti haly je riešené zásobovanie objektu, odpadové hospodárstvo a umiestnenie kompresorov. V hale je riešený priestor na kontrolu kvality a kontrolu tvrdosti a sú tu umiestnené hygienické zariadenia pre zamestnancov. Administratívna budova je súčasťou haly a je umiestnená v jej západnej časti.

Projektovaná plocha:
- hala ZWL - 2482,8 m2

Kategórie