Galimex Žilina

Autocentrum je situované v Žiline na Rosinskej ceste.
Zámerom investora bolo vybudo- vať predajňu a servis automobilov značky Škoda, Audi, Seat a Volks- wagen. Celý objekt je dispozične a architektonicky členený do dvoch hlavných celkov:
- výstavná hala s predajom auto- mobilov
- opravovňa automobilov.

Projektovaná plocha: 2171 m2

Kategórie