Služba VDI Nitra - hala skladového hospodárstva

Hala skladového hospodárstva je situovaná v areáli podniku VDI v Nitre.
Zámerom investora bolo premiestnenie existujúcich skla- dových priestorov z výrobnej haly do navrhovaného objektu sklado- vého hospodárstva.
Skladová hala je jednopodlažná, nepodpivničená. Okrem sklado- vých priestorov obsahuje kance- lárie, WC a vo vystúpnej časti vrátnicu, z ktorej je koordinovaný vjazd a výjazd kamiónov.

Projektovaná plocha: 1380 m2

Kategórie