SONY Nitra – logistické centrum (v súčasnosti Foxconn)

Predmetom projektu bolo riešenie hlavnej etapy skladovej haly s pri- hliadnutím na možný budúci rozvoj halového objektu a komunikácií. Areál závodu pozostáva zo skla- dovej haly, administratívnej budo- vy, technickej budovy, dopravní- kového mostu a hlavnej vrátnice.

Projektované plochy:
- skladová hala, administratívna
a tech. budova - 43 069,5 m2
- dopravníkový most - 20,1 m2
- hlavná vrátnica - 40,1 m2

Plocha areálu: 93 806 m2

Kategórie