Autosalón a servis Nissan Martin

Autosalón a servis Nissan je situovaný na južnej výpadovke z mesta Martin.
Prevádzka autosalónu pozostáva z dvoch vzájomne prepojených celkov. V uličnej časti čelnej budovy je riešená predvádzacia sála pre automobily, kde sú súčasne umiestnení administratív- ni pracovníci. Na poschodí autosalónu sa nachádzajú kance- lárie a priestor výdaja stravy pre zamestnancov. Najväčšiu plochu podkrovného priestoru tvorí hala, ktorá slúži na spoločenské a klu- bové podujatia. Druhý celok budovy je tvorený servisom pozostávajúcim z niekoľkých odde- lených pracovísk a skladov. Celý objekt je ukončený samoobsluž- nou umývacou linkou.

Kategórie