Oceliareň SSM Strážske - hala spracovania oceľového šrotu

Hala spracovania oceľového šrotu je jednopodlažná hala obdĺžni- kového pôdorysu, ktorá pozostáva z dvoch lodí spoločne prekrytých sedlovou strechou.
Účelom objektu bolo zriadenie priestorov pre prípravu vsádzky.

Projektovaná plocha: 4633,7 m2

Kategórie