Bytový dom Martin - Ľadoveň

Bytový dom je situovaný na ulici V. Šípoša v Martine (sídlisko Ľadoveň).
Na začiatku myšlienky bol rozosta- vaný skelet telocvične stojacej uprostred panelových domov. Investor sa rozhodol využiť tento skelet a zmeniť pôvodný účel užívania na charakterovo úplne odlišný objekt – bytový dom.
Najdôležitejšou úlohou bolo vytvo- riť také priestorové riešenie, ktoré by umožnilo využitie 18 m širo- kého, 36 m dlhého a 10 m vysokého telocvičňového traktu. Navrhnutým riešením vzniklo trinásť bytových jednotiek s tradič- ným, ale aj netradičným riešením vnútornej dispozície.

Projektovaná plocha: 1158 m2

Kategórie