Tatra banka pobočka Polus City Center Bratislava

Daná expozitúra je už druhou pobočkou Tatra banky v objekte Polus City Center v Bratislave a je situovaná v bezprostrednej blíz- kosti prvej expozitúry. Z daného faktu vyplýva aj určitá vizuálna príbuznosť.
Expozitúra dopĺňa kapacity Tatra banky v danom objekte na klientmi požadovanú úroveň služieb.

Celková plocha miestností:
258,7 m2

Kategórie