Rekonštrukcia krytej plavárne Martin

Rekonštrukcia krytej plavárne Sunny v Martine sledovala tri základné ciele:
- výmenu poškodených a opotre- bovaných konštrukcií za nové pri dodržaní hygienických požiadaviek
- využitie priestoru na rozšírenie služieb
- zmenšenie nákladov na pre- vádzku a údržbu.

Zastavaná plocha: 964 m2

Kategórie