KIA Motors Slovakia - montážna hala motorov I - Žilina

Objekt montážnej haly motorov I sa nachádza v severovýchodnej časti areálu závodu Mobis Slovakia v Gbeľanoch pri Žiline.
Zo všetkých strán je objekt napojený na vnútroareálové komunikácie, na severovýchodnej strane má desať metrov širokú manipulačnú rampu, na juho- západnej strane je spojený nadzemným dopravným mostom s objektom výrobnej haly.

Projektovaná plocha:
- montážna hala - 29 987,0 m2
- admin. prístavba - 910,0 m2
- halová príst. skladu - 422,0 m2
- exter. manip. plocha - 1656,0 m2
- exter. sklady a stáčanie - 570 m2

Kategórie