Obchodné centrum Plaza centre Martin

Spoločnosť Plaza Centres Czech Republic ako skúsený developer moderných spoločenských a ob- chodných centier v centrálnych zónach miest, plánovala prispieť k rozvoju mesta Martin výstavbou viacúčelového mestského centra v nadväznosti na hlavnú pešiu zónu M. R. Štefánika.
Nový objekt mal ponúknuť obča- nom mesta mnoho rôznych funkcií od ponuky obchodov, služieb, stravovania, zábavy, športu až po nové kancelárske plochy a v neposlednej rade mnoho nových parkovacích miest. Súčasťou centra Martin Plaza bola plánovaná veľkoplošná predajňa typu hyper- marketu, ktorá nie je súčasťou konceptu viacúčelových centier Plaza.

Kategórie