Tatra banka pobočka Martin

Objekt je situovaný na rohu ulice M. R. Štefánika a V. P. Tótha v Mar- tine.
Zámerom investora bolo urobiť prestavbu a dostavbu jestvujúceho objektu a vytvoriť tak v objekte dve na sebe nezávislé prevádzky (banka a poisťovňa) s osobitnými vstupmi. V dostavovanej podkrov- nej časti objektu bola navrhnutá samostatná bytová  jednotka, prís- tupná novým schodiskom z dvora.

Projektovaná plocha: 324 m2

Kategórie