Hyunnam Automotive Krásno and Kysucou

Projektová dokumentácia rieši novostavbu výrobno-skladovej haly s administratívnou budovou, technickým zázemím a vrátnicou „HYUNNAM AUTOMOTIVE, Krásno nad Kysucou“. Výrobný závod sa zaoberá výrobou súčiastok pre automobilový prie-
mysel. Je jedným z hlavných výrobcov plastových komponentov pre výrobcu autosedačiek koncer-
nu KIA a Hyundai. Hlavným výro-
bným programom v tomto výrobnom komplexe je lisovanie, montovanie a manipulácia s plastovými komponentmi.

Výrobno-skladová hala 7 591 m2

Kategórie