Oceliareň SSM Strážske - objekt spoločných prevádzok

Účelom objektu spoločných prevá- dzok bolo vytvorenie priestorov pre administratívnu časť závodu a so- ciálne zázemie pre výrobných pracovníkov oceliarne a valcovne.
Zo stavebného hľadiska sa jedná o dvojpodlažný, nepodpivničený objekt, členitého pôdorysu – tvaru Z.
Objekt je prestrešený jednoplášťo- vou sedlovou strechou.

Projektovaná plocha: 1060,9 m2

Kategórie