Zákaznícke centrum SPP pobočka Žilina

Projektom pre stavebné povolenie sa riešila prestavba zákazníckeho centra SPP v časti prízemia objektu v areáli SPP OZ na Závodskej ceste v Žiline.
Prestavba sa sústreďovala prevažne na vnútorné dispozičné zmeny prízemia, bez zásahu do nosných konštrukcií objektu. Dispozičné riešenie plochy vychádzalo z požiadaviek investora. Priestor sa členil na dve základné funkcie:
- vstup pre klientov s čakacím priestorom a halou
- zázemie zákazníckeho centra s kanceláriami, archívom a zázemím pre zamestnancov.

Kategórie