• Úvod
  • >>
  • Priemyselné stavby
  • >>
  • SONY Nitra – závod na výrobu LCD televízorov I. a II. etapa (v súčasnosti Foxconn)

SONY Nitra – závod na výrobu LCD televízorov I. a II. etapa (v súčasnosti Foxconn)

Projektovou dokumentáciou bola postupne riešená I. a II. etapa zá- vodu Sony v Nitre (terajší Foxconn).

Projektovaná plocha I. etapa:
- výrobná hala - 52 153,6 m2
- adm. budova - 5 086,3 m2
- technicka budova - 1 503,0 m2
- hlavná vrátnica - 272,0 m2
- zásobovacia vrátnica - 41,3 m2
- sklad odpadov - 243,0 m2

Projektovaná plocha II. etapa:
- výrob. a sklad. hala - 37 258,4 m2
- adm. budova - 9 985,7 m2
- technicka budova - 2 524,6 m2

Kategórie