Zákaznícke centrum SPP pobočka Komárno

Prestavba zákazníckeho centra SPP sa sústredila len na vnútorné interiérové zmeny na prízemí v hale, ktorá slúži na vybavenie klientov SPP.
Zmeny sa dotkli výmeny nábytku, bez zásahu do nosných konštrukcii objektu, priečok alebo stropu. Výmena nábytku vychádzala z požiadaviek investora a zo schváleného dizajnu pre zákaz- nícke centrá SPP.

Kategórie