Hyundai Hysco Slovakia – závod na spracovanie oceľových zvitkov – Žilina

Závod na spracovanie oceľových zvitkov je situovaný na rozhraní k.ú. Nededza a Gbeľany. Závod slúži ako pomocný závod pre výrobu automobilov KIA Motors a iných odberateľov. Zámerom investora bola výstavba haly na spracovanie plechov pre automob. priemysel.
Budova je rozdelená na tri objekty :
- výrobná hala
- administratívna budova
- centrum pre siete

Projektovaná plocha:
- výrobná hala - 12 865,8 m2
- admin. budova - 921,7 m2
- centrum pre siete - 310,3 m2

Kategórie