Oceliareň SSM Strážske - objekt oceliarne

Objekt oceliarne je obdĺžnikového tvaru s prístavkami. V prístavkoch sa nachádzajú transformátory, rozvodňa a denné miestnosti s hygienickým zázemím pre zamestnancov oceliarne. Samotnú oceliareň tvorí šesťloďová hala s technológiou pre výrobu sochorov z oceľového šrotu, ktoré slúžia ako východzí produkt pre valcovňu.

Kategórie