Hyundai Mobis Slovakia – výrobná hala súčiastok – Žilina

Objekt výrobnej haly súčiastok sa nachádza vo východnej časti areálu závodu Mobis Slovakia v Gbeľanoch pri Žiline.
Účelom objektu výrobnej haly súčiastok je zabezpečiť výrobu plastových dielov, ich komple- tizovanie a skladovanie.

Projektovaná plocha:
- hala - 24 406,6 m2
- sklad materiálu - 238,8 m2

Kategórie