Hyundai Mobis Slovakia – montážna hala modulov – Žilina

Montážna hala modulov s admi- nistratívnou budovou sa nachá- dzajú v juhozápadnej časti areálu Mobis Slovakia v obci Gbeľany pri Žiline.
Objekt bol riešený ako jedno- podlažný monoblok so vstavkami, ktorého časť bola vyčlenená na dvojpodlažnú administratívnu bu- dovu. V montážnej hale modulov prebieha ukončovací proces výrobných etáp skompletovaním jednotlivých dielov.

Projektovaná plocha:
- montážna hala - 18 384,8 m2
- admin. budova - 1834,7 m2

Kategórie