O nás

Firma PROMT vznikla v roku 1990. Od 11.10.2001 bola firma v súvislosti so Zákonom 236/2000 Zb. pretransformovaná na PROMT s.r.o. Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá projektovou činnosťou novostavieb, rekonštrukcií a rôznych stavebných úprav objektov priemyselnej a občianskej vybavenosti. V oblasti inžinierskych činností firma poskytuje kompletný servis od vyhľadania vhodnej lokality, cez zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, meraní, zabezpečenia štúdií, protokolov, až po kompletné vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Hlavným cieľom spoločnosti je pomáhať svojim klientom pri výbere čo možno najdokonalejšieho riešenia pri splnení všetkých technických, technologických, ekonomických a ekologických požiadaviek kladených v súčasnosti na objekty pre najrozličnejšie účely ich využitia. Snahou spoločnosti je, aby navrhnuté projekty a stavby boli dôkladné a profesionálne spracované a aby stavba mala svoju hodnotu aj po architektonickej stránke.

Cieľom spoločnosti je kvalita, vysoká odbornosť a komplexnosť poskytovaných služieb.

Profesná skladba

 • architektúra
 • pozemné stavby
 • statika
 • dopravné stavby
 • inžinierske stavby
 • technológia
 • zdravotechnika
 • elektroinštalácia
 • plynoinštalácia
 • vykurovanie
 • vzduchotechnika
 • požiarna ochrana
 • inžinierska činnosť
 • rozpočty
 • vizualizácie

 

Kategórie