Výrobný závod MAR SK - Sučany

Výrobná hala MAR SK v Sučanoch bola navrhnutá v dvoch etapách.
V I.etape bola riešená výrobná hala pre mechanické opracovanie oceľových komponentov, adminis- tratívno-prevádzková časť a kom- pletná infraštruktúra areálu.
V II.etape bolo navrhnuté rozšíre- nie výrobnej haly, tak po stavebnej, ako aj technologickej stránke.

Projektovaná plocha I. etapa:
- výrobná hala - 5544,0 m2
- adm.-prevádzk. časť - 702,3 m2

Projektovaná plocha II. etapa:
- výrobná hala - 5313,0 m2
- dvojpodlažný vstavok - 343,8 m2

Kategórie