Hotel Impozant Valčianska dolina

Zámerom investora bolo pos- kytnúť ubytovacie a relaxačné služby návštevníkom strediska Snowland vo Valčianskej doline. Hotel Impozant je rozdelený na tri celky.
Hlavná časť je obdĺžnikového pô- dorysu, ktorá je štvorpodlažná, so suterénom a podkrovím. Zvyšné dva celky sú jednopodlažné, konštrukčne pripojené k suterénu hlavnej časti. Dispozíciu suterénu tvoria priestory slúžiace na oddych a relax návštevníkov a ubytovaných.
Na prízemí sa nachádzajú spolo- čenské miestnosti – jedáleň/kavia- reň a salónik a kuchyňa so záze- mím. Na 2.NP, 3.NP a 4.NP sú situované ubytovacie bunky. V pod- kroví sú situované dva apartmány.

Kategórie