Preložka štátnej cesty II/583 – Žilina

Stavba riešila preložku existujúcej cesty II/583 v úseku od mosta cez rieku Váh po napojenie sa na cestu II/583 za obcou Gbeľany pri Žiline. Preložka sprístupňuje závod na výrobu automobilov KIA Motors Slovakia a MOBIS Slovakia, čím umožňuje priame kapacitne vyhovujúce prepojenie s cestnou sieťou SR.
Preložka cesty bola v celom úseku vybavená cestnou kanalizáciou a v časti okolo areálov závodov verejným osvetlením.

Kategórie