Penzión pod Pivnicou Valčianska dolina

Zámerom investora bolo vybudo- vanie nových ubytovacích kapacít v rekreačnom stredisku vo Valčian- skej doline.
Nový penzión pod Pivnicou je architektonicky navrhnutý podobne ako existujúce objekty areálu v štýle drevených stavieb (sklon strechy, typ a farba krytiny, členenie okien, povrchová úprava stien - drevené obitie). Penzión je čias- točne troj- a štvor- podlažná stavba. Na prízemí sa nachádza reštaurácia so zázemím a sauna. Na poschodiach sa nachádzajú ubytovacie bunky s vlastnými hygienickými zariadeniami.

Kategórie