• Úvod
  • >>
  • Občianske stavby
  • >>
  • Výstavba lyžiarskeho strediska Martinské hole - 6 miestna sedačková lanovka

Výstavba lyžiarskeho strediska Martinské hole - 6 miestna sedačková lanovka

Zámerom investora bolo vybudo- vanie novej 6 miestnej sedačkovej lanovky v stredisku Martinské hole.
Lanovka bola umiestnená v blíz- kosti existujúceho vleku („dlhá POMA“, „1“), ktoré bolo zdemon- tované. Stavba zahrňovala údolnú a vrcholovú stanicu a trasu s de- siatimi podperami.

Kategórie