Aluprint Vrútky

Objekt sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Vrútky medzi želez- ničnou traťou a korytom rieky Váh, na ulici Dielenská Kružná.
Stavba bola rozdelená na dva objekty vzhľadom na charakter ale aj etapovitosť výstavby a to na:
- výrobnú halu, ktorá bola pristave- ná k existujúcej hale
- administratívnu budovu

Projektovaná plocha:
- výrobná hala - 427 m2
- administratívna budova - 180 m2

Kategórie