UMC - závod na výrobu LCD televízorov - Nové Mesto nad Váhom

Závod na výrobu LCD televízorov a optických nosičov dát modulov – UNIVERSAL MEDIA CORPORA- TION Slovakia (UMC) je stavbou, ktorá slúži ako závod pre montáž LCD televízorov a potlač CD a DVD nosičov s následným balením do obalov. Závod sa nachádza v extraviláne mesta Nové Mesto nad Váhom.
Súvisiacou investíciou s výstavbou areálu bolo vybudovanie externej infraštruktúry napojenia závodu na cestnú sieť a inžinierske siete.

Kategórie