Tatra banka VW Bratislava

Objekt pobočky Tatra banky sa nachádza pred hlavným vstupom do areálu Volkswagen v Bratislave.
Architektonické stvárnenie navrho- vaného objektu pobočky banky vhodne dotvára sústavu objektov postavených pod prestrešením. Návrh objektu tvarovo vychádzal z podmienky nepotlačiť pôvodný architektonický zámer stvárnenia vstupu do areálu. Jedná sa o prí- zemný nepodpivničený objekt s plochou strechou.
Z konštrukčného hľadiska ide o murovanú stavbu doplnenú pre- sklenenou plochou v oblúku, ktorá vybieha z obdĺžnikového pôdorysu a zvýrazňuje umiestnenie hlavného vstupu.

Projektovaná plocha: 350 m2

Kategórie