Tatra banka expozitúra Aupark

Projektom bola riešená pobočka Tatra banky v priestoroch obchod- ného centra Aupark v Bratislave.
Expozitúra poskytuje služby návštevníkom obchodného centra a obyvateľom okolitej bytovej zástavby. Pre pracovníkov expozi- túry bolo navrhnutých päť teller- ských pracovísk s jednou poklad- ňou so zmenárňou pre priamy kontakt s klientom. V zápultí sa tiež nachádzajú pracoviská supervízo- rov a back office, ktoré sú riešené na vyvýšenom pódiu. Ďalšie pracovisko je umiestnené v tre- zorovej miestnosti. V zadnej časti je umiestnená kancelária riaditeľa pobočky a denná miestnosť. V ex- pozitúre sa taktiež nachádzajú hygienické zariadenia a technická miestnosť komb. so skladom.

Kategórie