Akebono Brake Slovakia – Trenčín

Stavba „AKEBONO BRAKE SLOVAKIA PROJEKT je umiestne-
ná v priemyselnej zóne mesta Trenčín v katastrálnom území Záblatie, situovanej v juhozápa-
dnej časti mesta.
Výrobným zameraním spoločnosti je montáž kotúčových brzdových systémov pre automobily. Archi-
tektonický výraz exteriéru objektu zodpovedá charakteru výrobno-skladovej haly, umiestnenej v priemyselnej zóne. Dispozične je objekt členený na výrobnú, skladovaciu technickú a admi-
nistratívnu časť.

Projektovaná plocha:
Výrobná hala 10 821 m2
Administratívna budova 1 395 m2
Technická budova 520 m2

Kategórie