Gergonne Slovensko – Liptovský Mikuláš

Stavba je umiestnená v priemyselnej zóne mesta Liptovský Mikuláš, časť Okoličné. Dispozične je objekt členený na výrobnú, skla-
dovaciu a administratívnu časť. Výroba je zameraná na konverto-
vanie technických obojstranných lepiacich pások a plošné vyseká-
vanie komponentov. Skladová hala slúži na uskladnenie vstupného materiálu a hotových výrobkov v regálových systémoch.

Projektovaná plocha:
- výrobno-skladová hala - 3 967 m2
- admin. budova - 440 m2

Kategórie