Hasičská stanica - Strategický park Nitra

Stavba Stredisko integrovaných služieb slúži ako požiarna stanica a zároveň policajná služobňa. Hlavnú budovu tvorí dvojpodlažná administratívna časť a s ňou spojená časť garáž s umyvárňou pre hasičskú techniku.
Zastavaná plocha 783,24m2

Kategórie