Jaguár Land Rover - Kolaudácia

Areál závodu na výrobu automobilov pozostávajúci s niekoľkých samostatných vzájomne prepojených hál. V závode prebieha spájanie karosérii v karosárni, následne lakovanie v lakovni a celý proces končí v montážnej hale, kde dochádza k finalizácii automobilov.

Kategórie