KIA Motors Slovakia – Montážna hala motorov II – Žilina

Účelom výstavby novej montážnej haly motorov je rozšírenie výroby spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. v existujúcom priemyselnom areáli. Predmetom stavby je objekt montážnej haly motorov a návrh ďaľších objektov zabezpečujúcich potrebnú infraštruktúru z hľadiska dopravy, energetiky, zásobovanie vodou a odkanalizovania.

Projektovaná plocha:
Zastavané plochy: 29 450 m2
Komunikácie a spevnené plochy: 12 767 m2

Kategórie