KMS - Medical center - Zdravotné centrum

Predmetná stavba sa nachádza v areáli závodu Kia motors Slovakia, s.r.o., ktorá slúži ako zdravotné centrum pre všeobecného lekára, pracovného lekára s fyzioterapeutickou poradňou a zároveň slúži na rekondičné pobyty zamestnancov závodu Kia. Bola sme presunutá aj prevádzka stanice záchrannej zdravotnej služby z existujúceho objektu hlavnej vrátnice.

Kategórie