Mecaplast – Zavar

Navrhovaná stavba Výrobno-skladovej haly s administratívnou budovou je umiestnená v priemy-
selnej zóne v areáli Automobilky PEUGEOT-CITROEN Trnava, obec Zavar. Hlavným výrobným progra-
mom je vstrekovanie a lisovanie plastových dielov, montáž kompo-
nentov, skladovanie a expedícia plastových výrobkov.

Výrobno-skladová hala 7 404 m2

Kategórie