Príprava Strategického parku Nitra

Predmetom projektu bolo vytvorenie priemyselného parku s funkčnou infraštruktúrou na 497 ha území dovtedy využívanom výhradne na agrárne účely a zároveň zúčastňovanie sa na vyjednávacích procesoch so strategickými investormi ako technická podpora štátu. Príprava strategického parku
pozostávala z projektových a inžinierskych výkonov od prípravy základných konceptov a pripomienkovania a kontroly územných plánov, cez projekčné práce spojené s vyňatím ornej pôdy až po inžiniersku činnosť potrebnú pre vybavenie stavebného povolenia a výkonu autorského dozoru počas
výstavby stavieb externej infraštruktúry, okrem projektov železníc a terminálu inter-modálnej dopravy, ktoré išli priamo pod záštitou ŽSR.

Kategórie