Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. sa zaoberá spracovaním drevnej hmoty a výrobou mokrého a suchého reziva a hobľovaných, alebo lepených výrobkov. Pri spracovaní drevenej hmoty, vý-robe reziva a iných drevených produktoch vzniká vedľajší produkt/surovina - pilina a štiepka, ktoré plánu-je spoločnosť RTT ďalej spracovať na výrobu peliet.
Projektová dokumentácia rieši Peletovaciu linku v areáli závodu Rettenmeier Tarta Timber, s.r.o, ktorá bude spracovávať vedľajšie produkty svojej výroby, to je vedľajšie produkty pílenia v prírodnom nezmenenom stave – štiepku, mokré piliny z pílnice a suché piliny z hobľovania.
Predmetom projektu boli nasledovné objekty:
• SO 001 Predpríprava pilín a štiepkov
• SO 002 Dopravník
• SO 003 Mokré silo
• SO 004 Sušiareň na piliny
• SO 005 Suché silo
• SO 006 Lisovňa
• SO 007 Baliaca hala
• SO 008 Skladová hala - prestavba

Kategórie