Saargummi II. etapa – Dolné Vestenice

Spoločnosť SaarGummi Slovakia, s.r.o. od roku 2008 realizuje doplnkovú výrobu pre automobilo-
vý priemysel. Existujúci areál SaarGummi je situovaný na východnom okraji obce Dolné Vestenice.
Projekt riešil prístavbu existujúcej výrobnej haly, uvoľnenie priestoru pre zabezpečenie manipuláciu a dopravu materiálov pre vstup do výroby a expedíciu hotových výrobkov. Nový objekt úzko nadväzuje na existujúci výrobný a sociálny objekt výroby, vzájomne je prepojený komunikačnými otvormi.

Projektovaná plocha:
Výrobná hala 10 267 m2
Sociálna budova 460 m2

Kategórie