Skladová hala náhradných dielov Gabčíkovo

Predmetom projektu je jednopo-
dlažná skladová hala náhradných dielov v areáli Vodného diela Gabčíkovo vrátane objektu kontajnerovej vrátnice, prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre vjazd do objektu. Skladová hala bude slúžiť pre uskladnenie náhradných dielov pri generálnych opravách a bežnej prevádzke.

Projektovaná plocha:
Zastavané plochy: 1 839 m2

Kategórie