Tecoplast PM Slovakia – Prístavba skladu – Myava

Projekt rieši prístavbu skladových plôch, expedície a vykládky k existujúcemu výrobno-skladovému objektu spoločnosti Tecoplast PM Slovakia. Stavba je umiestnená v priemyselnej zóne v Myjave. K výrobno-skladovej hale je prista-
vaný dvojpodlažný administratí-
vno-sociálny objekt. Prístavba je situovaná zo severnej strany existujúceho objektu. Prístavba je navrhnutá tak, aby stavebne a dispozične tvorila s existujúcim objektom kompaktný celok.

Projektovaná plocha: 1 716,50 m2

Kategórie